ทำก่อนจบปี ธูป16 ดอก ของ 4 อย่าง มีกินใช้ตลอดปี เงินทองทวี

 สำหรับในช่วงปี 63 ที่กำลังจะมาถึงเร็วๆนี้ ใครที่ชีวิตกำลังจะกลับไปหา ติดขัดในหลายเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องของการงานและการเงินเป็นหลัก บางครั้งความรักก็ไม่เป็นสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขสักเท่าไหร่ในช่วงปีนี้ ปัญหาการเงินก็เข้ามา ยอดขายก็ไม่เข้าเป้า หลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาในช่วงขณะเดียวกัน สิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนโชคชะตาที่ทำให้คนได้พบเจอนั้นเอง ตั้งนานแล้วคุณควรที่จะเปลี่ยนแปลงมันด้วยตัวเอง

สำหรับในวันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆมาฝากก่อนที่จะเริ่มต้นเข้าสู่ปีใหม่ สิ่งเหล่านี้จะเป็นการเสริมความรุ่งเรือง เสริมสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต โดยเคล็ดลับง่ายๆที่เรานำมาฝากในวันนี้มีดังต่อไปนี้

 สิ่งที่ต้องเตรียม / ต้องใช้

1 ข้าทาสบริวารชาย 5 คน หญิง 5 คน

2 นางรำ 1 คู่

3 ช้าง 1 คู่ ม้า 1 คู่

4 ธูป 16 ดอก

แล้วให้ทำการปัดกวาดเช็ดถูทั้งนอกและในศาลพระภูมิ ศาลพระภูมิ ศาล ตา ยาย ให้สะอาด ทำให้เหมือนกับว่าเป็นบ้านของเรา

หลังจากนั้นทำการเตรียมธูปทั้งหมด 16 ดอก แล้วนำสิ่งของที่เตรียมมานั้นใส่ถาดวางไว้ข้างหน้า พร้อมที่จะถวาย จุดธูป 16 ดอกแล้วกล่าวดังต่อไปนี้
 ขั้นตอนพิธี

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วพูดว่า

เจ้าที่ เทวะดานัง ปิยะสุตวา ประสิทธิลาภา ประสันนะจิตตา สีธาสุตถี พระวัน ตุเม…

ข้าแต่พระภูมิเจ้าที่ ศาลพระหรหม ศาล ตา ยาย บัดนี้

ข้าพเจ้าชื่อ และ นามสกุล ของต้นเอง เกิดวันที่เท่าไหร่ ปีอะไร ให้ชัดๆ

ข้าพระจ้าขอภวายข้าทาสบริวาร ชาย 5 หญิง 5 เพื่อนเป็นคนรับใช้ดูแลศาล ขอถวายนางรำ 1 คู่ เพื่อความบันเทิง ขอถวายช้าง 1 คู่ ม้า 1 คู่ เพื่อการเดินทาง

ข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอฐิษฐาน ขอให้สิ่งต่างๆ ที่ข้าพระเจ้าได้ถวายไปนั้น จงส่งผลให้ข้าพระเจ้ามีบริวารที่ดี มีผู้ใหญ่เอ็นดู หนุนนำช่วยเกื้อกูลกัน

ขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความสุขความเจริญ ขอให้ข้าพระเจ้าไม่ว่าจะเดินไป ทิศทางใด ตำบลใด ที่ไหน มีแต่ความปลอดภัย ทั้งไปและกลับตลอดปีด้วยเทอญ

พร้อมกับปักธูปลงกระถาง

เพียงเท่านี้ก็จะสามารถเสริมความเป็นศิริม ง ค ลได้ตลอดทั้งปีแล้ว สิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับลูกศิษย์ทุกๆคนที่ทำตาม หากบ้านใครไม่มีศาลพระภูมิ ศาล ตา ยาย ศาลพระภูมิ ก็สามารถถวายของที่ใดก็ได้ ให้ทำการแจ้ง

หากบ้านใครมีศาลใดศาลหนึ่ง ก็ถวายเท่านั้นก็เพียงพอแล้ว อาจารย์แนะนำมาให้ทำก่อนสิ้นปีจะเป็นการดีนักแล

หลังจากนั้นให้สวดบทอโหสิก ร ร ม (ทุกคนต้องสวดนะบทนี้ เชื่อกันว่าเป็นบทที่ศักดิ์สิทธิ์มาก)

 บทอธิษฐานขออโหสิก ร ร ม สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

“กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง อะสัญจิจะกัมมัง ขะมันตุ เม อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม”

ก ร ร มใดๆ ไม่ว่าจะเป็นกายก ร ร ม วจีก ร ร ม มโนก ร ร ม ที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใด ทั้งโดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี ในภพชาติใดก็ตาม ขอให้เจ้าก ร ร มนายเวรทั้งหลาย จงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิก ร ร มแก่ข้าพเจ้า อย่าได้จองเวรจองก ร ร มต่อกันอีกเลย

แม้แต่ก ร ร มใดที่ใครๆ ทำแก่ข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิก ร ร มให้ทั้งสิ้น ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน ขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิต คิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้า เพื่อจะได้ไม่มีเวรก ร ร มต่อกันตลอดไป

ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้ง ครอบครัว ตลอดจนวงศาคณาญาติ ผู้มีอุปการคุณของข้าพเจ้า พ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็ญใจความทุกข์อย่าได้ใกล้ ความเจ็บไข้อย่าได้มี ขอได้มีความสุขสวัสดีมีชัย เสนียดจัญไรและอุปัทวันตรายทั้งหลาย จงเสื่อมสิ้นหายไป นึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้ว ขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จ ลงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จเทอญ

หลังจากนั้นก็ทำการกรวดน้ำให้เรียบร้อย ก็เป็นอันจบพิธีสำหรับวันนี้ ทำจิตใจให้สงบ แล้วแต่เริ่มต้นวันใหม่ ด้วยคุณงามความดี

ขอขอบคุณ : Postsara, หนังสือสวดมนต์, สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
ทำก่อนจบปี ธูป16 ดอก ของ 4 อย่าง มีกินใช้ตลอดปี เงินทองทวี ทำก่อนจบปี ธูป16 ดอก ของ 4 อย่าง มีกินใช้ตลอดปี เงินทองทวี Reviewed by Best on November 27, 2019 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.