ชีวิ ตเปลี่ยนเป็นดี ม าก หาก ส ว ดบทนี้ก่อนนอนทุกๆคืน ยิ่งดี ยิ่งเงินเข้าก ร ะเป๋ารั วๆ ค้าข ายร่ำร ว ย


ชีวิ ตเปลี่ยนเป็นดี ม าก หาก ส ว ดบทนี้ก่อนนอนทุกๆคืน ยิ่งดี ยิ่งเงินเข้าก ร ะเป๋ารั วๆ ค้าข ายร่ำร ว ย
ก่อนนอน หากจะให้ดี ทุกคนควร ส ว ด ม นต์ เพื่อเสริมศิริมงคลให้กับชีวิต จิตจะได้ไม่คิดเรื่องไม่ดี
ส ว ดมนต์ก่อนนอน นั้นช่วยอะไรได้ตั้งหลายอย่าง ทำให้มีสมาธิมากขึ้น โล่ งมีไอเดียสร้างสรรค์ แถมยังทำให้ดึงดูดสิ่งดีๆ เข้ามา โชค ความร่ำร ว ย เงินทอง

บทส ว ดมนต์ก่อนนอน นั้นไม่ว่าจะเป็นบทใดก็ต ามล้วนแล้วแต่มีอานุภาในตัวเองอยู่มากมาย

อีกทั้งยังแฝงไปด้วยข้อคิดดีๆ ที่จะเป็นหลักนำทางให้เราดำเนินชีวิตในทุกๆ วันไปได้อย่างราบรื
และอีกหลาย ๆ อย่างเข้ามา เป็นก า รเสริมบ า รมีให้กับตัวเราได้มากขึ้นเรียกแบบเข้าใจง่าย ๆ คือหนุนด ว ง ช ะต า ให้ดีขึ้นได้นั่นเอง

และบทส ว ดมนต์ก่อนนี้ในครั้งนี้เหมาะกับคนที่ทำมาค้าขาย ทำธุรกิจ หรือคนทั่วไปก็ส ว ดได้เพิ่มเรียกทรัพย์สินเงินทองเข้ามา

เหล่าพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายนั้นจะมีบทส ว ดคาถาขายดีกันทั้งนั้น และอีกในหลาย ๆ บทส ว ดที่เรียกลูกค้าเข้ามาใช้สินค้าและบริก า รของตน จะมีบทส ว ดแบบไหนบ้างส ว ดต ามด้านล่างนี้ได้เลย
บทส ว ดค้าขายดี

โอมอิติพุททัตสะ สุวันนัง วารัชชะคัง วามะนีวาวัตตัง วาพัพพะยัน ละเอหิคาคัชวันติ คาถาทำมาค้าขึ้น อิติปิโสภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ อิติปิโสภะคะวา พุทโธภะคะวา อิติปิโสภะคะวา พุทโธภะคะวา พุทธัง พะหุชะนานัง เอหิจิตตัง เอหิมะนุสสานัง เอหิลาภัง เอหิเมตต า ชมภูทีเป มะนุสสานัง อิตถิโย ปุริโส จิตตัง พันธังเอหิ

บทส ว ดมนสำหรับเรียกค้า

พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระทาหิงสา วิระทาสี วีระทาสา วิระอิตถีโย พุทธัสสะ มานีมานะ พุทธัสสะ สวาโหม


บทส ว ดเรียกความร่ำร ว ย

เสริมโชคลาภ ใช้ภาวนากับน้ำสะอาด แล้วนำน้ำนั้นเอามาพรมให้ทั่วบริเวณบ้านเรือน หรือ ร้านค้า จะนำมาซึ่งเงินทองไม่ข า ดสาย
หมั่นส ว ดเป็นประจำจะช่วยส่งเสริมให้ค้าขายดี ธะนัง โภคัง ทุสะ มะนิ นะนัง โภคัง ทุสะ มะนิ อุมิ อะมิ มะหิสุตัง สนะพุทธัง อะ สุ นะ อะ นะ มะ พะ ทะ จะ ภะ กะ สะ

บทส ว ดเเผ่ส่วนกุศล

อิทัง เม มาต าปิตูนัง โหตุ สุขิต า โหนตุ มาต าปิตะโร

ขอส่วนบุ ญนี้จงสำเร็จแก่ ม า รดา บิดาของข้าพเจ้า ขอให้ ม า รดา บิดาของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิต า โหนตุ ญาตะโย

ขอส่วนบุ ญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม คุรูปัชฌาย า จริย านัง โหตุ สุขิต า โหนตุ คุรูปัชฌาย าจริย า
ขอส่วนบุ ญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจ า รย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจ า รย์ของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง สัพพะเทวะต านัง โหตุ สุขิต า โหนตุ สัพเพเทวา

ขอส่วนบุ ญนี้จงสำเร็จแก่เ ท ว ด าทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เท ว ด าทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเปต านัง โหตุ สุขิต า โหนตุ สัพเพ เปต า

ขอส่วนบุ ญนี้จงสำเร็จแ ก่เ ป ร ตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เ ป ร ตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิต า โหนตุ สัพเพเวรี

ขอส่วนบุ ญนี้จงสำเร็จแก่เจ้าก ร ร มนายเ ว รทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้าก ร ร มนายเ ว รทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะสัตต านัง โหตุ สุขิต า โหนตุ สัพเพ สัตต า

ขอส่วนบุ ญนี้จงสำเร็จแก่สั ตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สั ต ว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่ วหน้ ากัน เ ท อ ญ

บทกรวดน้ำให้เจ้าก ร ร มนายเ ว ร

ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุ ญส่วนกุศลทั้งหมดนี้ จากก า รภาวนาจิต ให้กับเจ้าก ร ร มนาย เ ว ร

ทั้งหลายของข้าพเจ้า สิ่งใดที่ข้าพเจ้าเคยล่วงเกินท่านใดไว้ ตั้งแต่ในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันก็ต าม

ไม่ว่าท่านจะอยู่ชาติใดภ พใดภ พใดก็ต าม ขอให้ท่านได้รับผลบุ ญที่ข้าพเจ้าได้ก่อร่างสร้างขึ้น

แล้วได้โปรดอโหสิให้กับข้าพเจ้า และอนุโมทนาบุ ญให้กับข้าพเจ้า ด้วยอำนาจของบุ ญนี้ด้วยเถิด
สำหรับบทส ว ดมนต์ที่เรานำเสนอในบทความนี้เหมาะจะส ว ดก่อนที่จะเปิดร้านในทุก ๆ วัน

ก็ใช้ได้ทั้ง ข า ย อ อ น ไ ล น์ ออฟไลน์ อย่าลืมส ว ดนะใช้เวลาไม่นานเลย ไม่ถึง 10 นาทีด้วยซ้ำจะเรี ย กลูกค้าให้มาซื้อสินค้าเราได้ ม า ก ขึ้ นได้เช่นกันนะคะ

ที่มา d ee sou lmu ch
ชีวิ ตเปลี่ยนเป็นดี ม าก หาก ส ว ดบทนี้ก่อนนอนทุกๆคืน ยิ่งดี ยิ่งเงินเข้าก ร ะเป๋ารั วๆ ค้าข ายร่ำร ว ย ชีวิ ตเปลี่ยนเป็นดี ม าก หาก ส ว ดบทนี้ก่อนนอนทุกๆคืน ยิ่งดี ยิ่งเงินเข้าก ร ะเป๋ารั วๆ ค้าข ายร่ำร ว ย Reviewed by Best on November 29, 2019 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.