กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงอุ้ม คุณใบตอง เปิดนิทรรศการ แมวเอ๋ย แมวเหมียว


วันที่ 28 พ.ย. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงอุ้ม คุณใบตอง แมวทรงเลี้ยงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ไปทรงเปิดนิทรรศการ แมวเอ๋ย แมวเหมียว


ณ ร้านภูฟ้าผสมผสาน ชั้น 4 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยมี ศาสตราจารย์ คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ ประธานคณะทำงานดำเนินงานร้านภูฟ้า คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานกรรมการบริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และคณะ เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงกดปุ่มรูปเมวเปิดนิทรรศการ แมวเอ๋ย แมวเหมียว ทรงลงพระนามาภิไธยบนภาพวาดฝีพระหัตถ์ในการนี้เสด็จเข้าร้านภูฟ้าผสมผสาน ทอดพระเนตรนิทรรศการฯ และ ทรงอุ้มคุณใบตอง แมวทรงเลี้ยง เพื่อฉายพระรูปเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ
ในนิทรรศการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตให้นำภาพถ่ายฝีพระหัตถ์แมวทรงเลี้ยงในวังสระปทุมและแมวอื่นๆ มาจัดแสดงในนิทรรศการด้วย ร้านภูฟ้าผสมผสานจัดทำสินค้าประกอบนิทรรศการ

อัญเชิญภาพการ์ตูนแมวฝีพระหัตถ์มาจัดทำเป็นเสื้อยืด กระเป๋า พวงกุญแจ สมุด และสินค้าที่ระลึกอื่นๆ จำหน่ายในโอกาสนี้ด้วย
กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงอุ้ม คุณใบตอง เปิดนิทรรศการ แมวเอ๋ย แมวเหมียว กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงอุ้ม คุณใบตอง เปิดนิทรรศการ แมวเอ๋ย แมวเหมียว Reviewed by Best on November 28, 2019 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.