ทายนิสัยจากสัญลักษณ์ประจำเดือนเกิด ทั้ง 12 เดือน แม่นสุดๆ

1. ต้องการให้ผลงานมีชื่อเสียงให้หาเครื่องประดับที่เป็นรูประฆัง มาตั้งไว้บนโต๊ะทำงาน ทุกๆเช้าก่อนจะเริ่มลงมือทำงาน ให้เคาะระฆัง3ครั้ง เพื่อให้เกิดเสียงขึ้นก่อน

2. ทำงานแล้วไม่ราบรื่น มีอุปสรรคทุกวันอังคารให้ใส่บาตรพระ ด้วยอาหารคาวหวานที่มีลักษณะเป็นเส้น เช่นขนมจีน เส้นก๋วยเตี๋ยว สลิ่ มลอดช่อง เป็นต้น งานที่ทำก็จะลื่นไหลดีขึ้น

3. มี ศั ต รู คอยขัดขวางการทำงานไม่ต้องไปโกรธหรือเกลียดเขาเพื่อให้เกิดก ร ร มต่อกันขึ้นไปอีก ให้สวดมนต์พระคาถาชินบัญชรทุกคืนก่อนนอน 9 จบ และแผ่เมตตาไปให้กับเทวดาและเจ้าก ร ร มนายเ ว รของเขา ก็น่าจะดีขึ้น

4. ทำงานที่ต้องแข่งขันกับคู่ต่อสู้ให้หารูปภาพม้าที่กำลังวิ่งแข่ง ดูภาพแล้วรู้สึกว่ามีกำลังเข้มแข็ง ขนาดใหญ่พอควรมาประดับไว้ที่ฝาผนัง ในห้องทำงาน จะเกิดความมุมานะขึ้นได้

5. ต้องการให้ลูกน้องและบริวารซื่อสัตย์ให้ทำบุญกับเด็กด้อยโอกาส แล้วหารูปปั้นสุนัข ที่ถูกใจเรา มาตั้งไว้ในห้องทำงาน วางในจุดที่คนทั่วไปสามารถจะมองเห็นได้

6. ต้องการแก้ไขปัญหางานที่ทำให้ลุล่วงมีเคล็ดอยู่ว่าทุกครั้ง ที่ไขกุญแจห้อง หรือลิ้นชัก ให้นึกอธิษฐานไว้เสมอว่าปัญหาใดๆในงานจงลุล่วงไปได้ด้วยดี

7. ต้องการรักษาตำแหน่งหน้าที่การงานให้มั่นคงให้ซื้อเก้าอี้ที่มีลักษณะที่เหมาะสม ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อให้ท่านใช้ประโยชน์ในการนั่งทำงานเขียนหนังสือบนโต๊ะได้

8. ต้องการให้มีไฟในการทำงานวันอาทิตย์ตอนเช้า ให้จุดเทียน 6 เล่ม สวดมนต์พระประจำวันอาทิตย์ หรือ พระปางถวายเนตร 6 จบ พร้อมทั้งใส่บาตรพระจำนวน 6 รูปด้วย

9. ต้องการเพิ่มทักษะเรียนรู้งานได้เร็วขึ้นให้ไปไหว้ขอพรต่อพระพุทธรูปปางอุ้มบาตร เช่น องค์หลวงพ่อโตที่วัดอินทราธิวาส แล้วร่วมทำบุญบริจาคซื้อหนังสือเรียนให้พระเณรที่บวชใหม่

10. ไม่ได้รับความยุติธรรมหรือถูกเรียกตรวจสอบให้ไปไหว้ขอพรต่อรูปปั้นองค์เทพเจ้ากวนอูที่วัดหรือศาลเจ้าจีน ท่านเป็นเทพแห่งความซื่อสัตย์และยุติธรรม

11. สร้างความสามัคคีปรองดองกันในห มู่เพื่อนร่วมงานให้จุดเทียนสีน้ำเงิน ที่เป็นแบบลักษณะเทียนหอม ในตอนเช้า ทิ้งไว้สัก 5 นาทีก่อนลงมือทำงาน

12. อย ากประสบผลสำเร็จในการทำงานโดยทั่วๆไปไม่เจาะจงให้ไปไหว้ขอพรองค์พระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ ก็มักจะประสบผลกันทุกคนนะครับ

บทกรวดน้ำแบบสั้น

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย

ขอบุญนี้ จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเถิด ขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุข สุขใจเถิดฯ

บทกรวดน้ำให้เจ้าก ร ร มนายเ ว ร

ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้าก ร ร มนายเ ว รทั้งหลายของ ข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ท่านจะอยู่ภพใดหรือภูมิใดก็ตาม ขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้ แล้วโปรดอโหสิก ร ร ม และอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทอญ

เมื่อได้รู้จักบทกรวดน้ำกันแล้ว หลังทำบุญทุกครั้งก็อย่ าลืมอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลของเรา ไปให้แก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว ตลอดจนเจ้าก ร ร มนายเ ว รของเราด้วยนะคะ เพราะนอกจากเป็นการให้แล้ว ยังเพื่อความสบายใจของเราอีกด้วย

Previous article
5 ข้อที่บอกว่า คุณควรออกมาจากชีวิตเขาได้แล้ว เขาไม่ได้รักคุณ
Next article
วิธีเปลี่ยนศัตรูให้มาเป็นมิตร ถ้าคุณทำได้คุณก็อยู่เหนือยเขาแล้ว
ทายนิสัยจากสัญลักษณ์ประจำเดือนเกิด ทั้ง 12 เดือน แม่นสุดๆ ทายนิสัยจากสัญลักษณ์ประจำเดือนเกิด ทั้ง 12 เดือน แม่นสุดๆ Reviewed by Best on December 01, 2019 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.