ปฏิทินเงินเข้า บัตรคนจน เดือนธันวาคม 62 เข้าวันไหนบ้างเช็กเลย

เข้าสู่เดือนสุดท้ายของปี 2562 แล้ว วันนี้ทีมงานมุมข่าวจึงได้รวบรวมข้อมูลมาฝาก สำหรับ เงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนสุดท้ายของปีนี้จะมีเงินเข้าวันไหนบ้าง ตามไปดูรายละเอียดด้านล่างกันเลยดีกว่าจ้า
วันที่ 1 ธันวาคม 2562
วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค คนละ 200 300 บาทต่อเดือน

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน  ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

ค่ารถโดยสารสาธารณะ แบ่งเป็น

ค่าโดยสารรถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บาทต่อเดือน ใช้ชำระค่าโดยสารด้วยระบบ e Ticket

ค่าโดยสารรถ บขส 500 บาทต่อเดือน

ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน

วันที่ 15 ธันวาคม 2562

เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ 50 100 บาทต่อเดือน

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไป

เงินคืนภาษี VAT 5%

วันที่ 18 ธันวาคม 2562
ค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท เดือน ครัวเรือน ต่ออายุให้จากมาตรการเดิม โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท เดือน ครัวเรือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 กันยายน 2563 รวมระยะเวลา 11 เดือน
ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย

ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท เดือน ครัวเรือน เป็นการต่ออายุมาตรการช่วยเหลือเช่นเดียวกับค่าน้ำประปา โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท เดือน ครัวเรือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 กันยายน 2563 รวมระยะเวลา 11 เดือน

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน  ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย
ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 100 บาท เดือน

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน ต้องเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร และเป็นผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์ซื้อก๊าซหุงต้มเดิม
ได้รับส่วนลดเท่าไร จะได้รับส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้มคนละ 100 บาท เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 31 ธันวาคม 2562 โดยมาตรการนี้ไม่เกี่ยวกับวงเงินซื้อก๊าซหุงต้มที่เคยให้ 45 บาท 3 เดือน
ใช้ได้ที่ไหน ต้องซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าก๊าซที่ลงทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง มีเครื่อง EDC ของธนาคารกรุงไทย ซึ่งมีกว่า 2,000 ร้านค้าทั่วประเทศ

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลการจ่ายเงินได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0 2109 2345 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08 30 17 30 น

ปฏิทินเงินเข้า บัตรคนจน เดือนธันวาคม 62 เข้าวันไหนบ้างเช็กเลย ปฏิทินเงินเข้า บัตรคนจน เดือนธันวาคม 62 เข้าวันไหนบ้างเช็กเลย Reviewed by Best on December 02, 2019 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.