ค น บุ ญญาน้อย จะ เลื่ o นผ่านบทค วามนีั้

อย่าอวดในตำแหน่งหน้าที่ที่มีอยู่ เพราะวันใดที่คุณล้มป่ ว ยยังมีคนเป็นจำนวนมากที่ทั้งเก่ง และเยี่ยมยอดรอเสียบตำแหน่งต่อจากคุณ

อย่าอวดรถยนต์ที่คุณขับเพราะวันใดที่คุณจากไป กุญแจรถก็อยู่ในมือของคนอื่นอย่าอวดว่ามีบ้านหลังใหญ่โต
วันที่คุณจากไปมันก็เปลี่ยนเป็นของคนอื่น สุขอยู่ที่ใดสุขอยู่ที่ใจรู้ใจได้สุขความสุขของคนเราแตกต่างกัน
บางคนไปท่องเที่ยวเพราะมีเวลามีเงินไม่มีใครให้พะวง บางคนชอบขี่จักรย านได้ออกกำลังกาย
เห็นสิ่งสวยงามที่ซ่อนเร้นอยู่รายทาง บางคนชอบเข้าวัดทำบุญภาวนาทำจิตใจให้สะอาดดื่มด่ำ
ในรสพ ร ะธรรมบางคนชอบทำสวน ปลูกพืชผักเป็นงานอดิเรกที่แสนวิเศษ
ผู้ที่ทำคุณป ร ะโยชน์ให้กับสังคมอุทิศตนให้สาธารณะกุศล ผู้ที่อุทิศตนให้กับป ร ะเทศชาติ
เป็นบุคคล ร ะดับมันสมองเป็นทรัพย ากรที่มีค่า การเลี้ยงดูหลานเขาว่าแขนงแรงกว่ากิ่งจริงนะ เป็นความสุขที่ได้ช่วยลูกสุดที่รักและเฝ้าดูการเจริญเติบโต
ของเลื อ ดเนื้ อเชื้อไข การดูแลสามีและภรรย าสุดที่รักป ร ะเสริฐนักคนที่เคยร่วม

ทุกข์ร่วมสุขกันมาทำให้รู้ว่าน้ำต าลไม่มีวันคลายรสหวาน บางคนได้ดูแลบุพการีโชคดีที่ได้ปรนนิบัติพ ร ะอรหันต์

สุขที่ได้ทำเพื่อท่านก่อนสายเกินสุขใครสุขมัน สุขในสิ่งที่ทำไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน

บางคนสวรรค์อยู่ในบ้านแค่เอนกาย มีเพลงเบาๆเขาก็ว่าสุขแล้ว ชีวิตบั้นปลายแตกต่างกันเราไม่จำเป็น ต้องเหมือนใครและเอา อ ย่ า ง ใ ค ร
ค น บุ ญญาน้อย จะ เลื่ o นผ่านบทค วามนีั้ ค น บุ ญญาน้อย จะ เลื่ o นผ่านบทค วามนีั้ Reviewed by Best on December 05, 2019 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.